Organisaatioiden välisen laskutuksen sähköistämisaste 2022

Verkkolaskujen osuus organisaatioiden välisessä laskutuksessa vuonna 2022
Ympyräkaaviossa kerrotaan, että Suomessa organisaatioiden välisessä laskutuksessa sähköistämisaste on 92 %.