Ville Kopra: Yrityksen digitalous mahdollistaa kestävän kasvun

Yhteiskunnassa innostavinta on uuden luominen. Se, että pystymme tekemään asioita uudella tavalla, entistä sujuvammin, parempaa tuottavuutta tavoitellen. Viime syksynä alulle saatu Yrityksen digitalous –hanke on tällaisesta projektista malliesimerkki. Onnistuessaan se tuottaa konkreettisia hyötyjä niin yrityksille kuin muulle yhteiskunnalle.

Yritysten digitalous –hankkeessa pyritään yritysten ja julkisen sektorin yhteistyössä löytämään tapoja, joilla digitalisaatiota edistetään, sääntelyä sujuvoitetaan ja yritysten toimintaympäristöä parannetaan. Hanke toteuttaa monella tapaa pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoitteita.

Hankkeen kautta haluamme mahdollistaa yrityksen perustamisen ja toiminnan digitaalisesti luomalla muun muassa digitaalinen identiteetti yritykselle. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa yhdessä pohja digitaalisille tositteille ja kuiteille, siten että ne muodostuvat yritysten normaalissa taloushallintoprosessissa ja siirtyvät sujuvasti sinne missä niitä tarvitaan ja edellytetään.

Tarvitaankin perusta ekosysteemille, joka mahdollistaa talousdatan automaattisen siirtämisen sekä sitä tukevien palveluiden tuottamisen.

Kun palvelut siirtyvät verkkoon ja yritykset kykenevät liikuttamaan dataa tehokkaasti ja automaattisesti, syntyy reaaliaikatalous. Parhaimmillaan tieto liikkuu automaattisesti: keskeiset liiketoimintatiedot, kuten tilaukset, toimitustiedot ja laskut, välitetään automaattisesti yritykseltä toiselle ja tarpeen mukaan myös viranomaisille.

Mitä hyvää tästä seuraa? Aika on rahaa. Reaaliaikataloudessa aikaa ei tarvitse enää käyttää viranomaisvelvoitteiden hoitamiseen erikseen: liiketoiminnan tiedot liikkuvat automaattisesti myös esimerkiksi verotukseen tai tilastointiin.

Myös viranomaiset säästävät aikaa, ja tuottavuus parantuu, kun tieto, jota monet eri viranomaiset ja yhteistyötahot tarvitsevat, siirtyy rajapintoja pitkin standardoituna yhdellä kertaa.

Viranomaisille toimitettu tieto on myös laadultaan entistä korkealaatuisempaa, joka mahdollistaa jälkikäteisen selvittelyn vähenemisen.

Nämä hyvät tavoitteet ja toimet on mahdollista saavuttaa, kun hanke viedään läpi hyvässä ja avoimessa yhteistyössä viranomaisten ja yritysten välillä. Johtoryhmän puheenjohtajana haluan osaltani olla paitsi huolehtimassa reaaliaikatalouden suurten tavoitteiden edistämisestä, myös toimivasta vuoropuhelusta yritysten välillä. On selvää, ettei kaikkea hyvää saavuteta käden käänteessä, ja matkalla on aina vastassa myös mutkia, joissa on syytä pysähtyä ja tarkistaa yhdessä suunta.

Hankkeelle luo erityistä voimaa ja uskottavuutta 14 miljoonan euron rahoitus, joka sille myönnettiin osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaan. Missä EU, siellä ratkaisuja tulevaisuuteen.

Yrityksen digitalous on päässyt hyvään vauhtiin, ja tästä on kiittäminen erityisesti hankkeen asiantuntijoita. Hankkeen edistyminen ja aikanaan valmistuminen tulee vaatimaan työtä ja ponnistuksia myös meiltä kaikilta muilta, niin yrityksiltä, julkisilta organisaatioilta kuin poliittisilta päätöksentekijöiltäkin.

Kirjoittaja
Ville Kopra

VTM Ville Kopra on Yrityksen digitalous -hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja. Kopra on työministeri Tuula Haataisen valtiosihteeri. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Teollisuusliiton ulkoisen viestinnän päällikkönä. Lisäksi hän on työskennellyt muun muassa erityisavustajana valtiovarainministeriössä, Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtajana sekä SAK:n ekonomistina. Kopra on ollut myös viestintätoimisto Milttonin osakas.